Навчально-практичний центр з практичної підготовки студентів та перепідготовки фахівців агропромислового комплексу зі спеціальності «Бджільництво» (НПЦ), як структурний підрозділ Млинівського державного технолого-економічного коледжу був створений згідно наказу Мінагрополітики України № 904 від 17 грудня 2009 року. Основними завданнями навчально-практичного центру є:

  1. проведення навчальних практик та окремих елементів виробничої, технологічної практики з спеціальності 5.09010202 “Бджільництво”
  2. організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників с/г виробництва, фермерів, а також студентів, викладачів та майстрів виробничого навчання.
  3. Проведення постійних консультацій з практичної підготовки працівників аграрного сектору економіки регіону, їх інформаційне забезпечення.
  4. Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу в галузі бджільництва та їх впровадження у виробництво.

Робота НПЦ базується на основі Положення, яке затверджене директором навчального закладу і погоджене Департаментом аграрної освіти, науки і дорадництва. Розроблений графік проходження практичного навчання студентами та слухачами НПЦ.

За період 2010-2012 років на базі НПЦ пройшли практичне навчання 110 слухачів, в тому числі 22 студенти Чернятинського коледжу Вінницького державного аграрного університету та 20 студентів Борзнянського державного сільськогосподарського технікуму.

При навчально-практичному центрі функціонує інформаційно-консультативний пункт. Відповідно до вимог складені розклади проведення занять, а також ведуться журнали їх обліку.

Проходження практик у НПЦ Млинівського державного технолого-економічного коледжу здійснюється у відповідності до розроблених робочих навчальних програм проходження практики студентів, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів, та інших слухачів.

Робочі місця та наявне навчально-методичне забезпечення відповідають програмі проходження практики та підвищення кваліфікації.
Для високого рівня засвоєння знань використовуються навчальні відеофільми.За останні два роки. розроблено навчально-контролюючі програми з тем «Виведення бджолиних маток» та “Медозбір”.

На базі Млинівського державного технолого-економічного коледжу cтворено племінну навчальну пасіку на 245 сімей карпатської породи бджіл.

Для проходження практики НПЦ володіє необхідним обладнанням та устаткуванням.

Зокрема, медогонки, воскопреси, шкафи для сушіння пилку, парова і сонячна воскотопки, стільник Єнтера, апарат для обробки бджіл від кліща ВАРОА, платформа для перевезення вуликів, тощо.

Після закінчення практичного навчання слухачам видаються свідоцтва встановленого зразка.