Зустріч із стейкхолдером

В пятницю,12 травня 2023 року, відбулася організована зустріч із зовнішнім стейкхолдером. Екскурсія - це важлива частина процесу навчання. Вона допомагає студентам пі... Онлайн-засідання методичного об’єднання викладачів хімії

11 травня 2023 року в Млинівському технолого-економічному фаховому коледжі відбулося онлайн-засідання методичного об’єднання викладачів хімії, біології та еколо... Підготовка курсової роботи з дисципліни Організація виробництва.

Студенти спеціальності 073Менеджмент систематизують, закріплюють та поглиблюють теоретичні і практичні знання з дисципліни Організація виробництва написанням к...Роль стейкхолдерів

Роль стейкхолдерів та випускників в удосконаленні освітніх програм

Підготовка кваліфікованого фахівця у сфері управління та обліку неможлива без постійного партнерства роботодавців. Така співпраця дає можливість прогнозувати потреби ринку у фахівцях даного напрямку; удосконалювати навчальні і робочі програми; забезпечувати студентів практикою; залучати представників роботодавців до освітнього процесу, зокрема до атестації здобувачів освіти фахового молодшого бакалавра.

В рамках програми – Роль стейкхолдерів та випускників в удосконаленні освітніх програм - відбулася зустріч студентів відділення Управління та адміністрування із Директором Млинівського відділення «Північно-Західне» № 21 Вашук Мирославою Василівною. Практичне заняття з дисципліни Маркетинг на тему Ознайомлення з організацією торгівлі.

Мерчандайзинг (англ. merchandising, підвищення товарності) — це комплекс заходів у торговельній точці, метою яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити... Засідання гуртка Управління і збуту

При кабінеті Менеджменту і маркетингу щомісяця відбувається засідання гуртка Управління і збуту. Засідання гуртка Юний бухгалтер. Тема «Бухгалтерський облік як філософія бізнесу».

Професійні бухгалтери - одна з найвідповідальніших, багатогранних та креативних професій, що об’єднує такі напрямки діяльності, як облік, економіка, бізнес-аналіт...