Підготовка курсової роботи з дисципліни Організація виробництва.

Студенти спеціальності 073Менеджмент систематизують, закріплюють та поглиблюють теоретичні і практичні знання з дисципліни Організація виробництва написанням к... Роль стейкхолдерів

Роль стейкхолдерів та випускників в удосконаленні освітніх програм Практичне заняття з дисципліни Маркетинг на тему Ознайомлення з організацією торгівлі.

Мерчандайзинг (англ. merchandising, підвищення товарності) — це комплекс заходів у торговельній точці, метою яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити...Засідання гуртка Управління і збуту

При кабінеті Менеджменту і маркетингу щомісяця відбувається засідання гуртка Управління і збуту.

На протязі навчального року студенти працювали над проблемою - поглиблюючи знання з дисципліни - яку визначили на 1 засіданні гуртка.

У травні відбулося відкрите підсумкове засідання гуртка на тему: роль менеджера в діяльності підприємства. На засіданні учасники гуртка представили власні дослідницькі роботи відповідно до проблеми над якою працювали. Засідання гуртка Юний бухгалтер. Тема «Бухгалтерський облік як філософія бізнесу».

Професійні бухгалтери - одна з найвідповідальніших, багатогранних та креативних професій, що об’єднує такі напрямки діяльності, як облік, економіка, бізнес-аналіт... Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку

Навчальна практика студентів є одним із важливих компонентів освітнього процесу. Метою навчальної практики є: закріпити теоретичні знання і практичні навички щод... Спеціальність 073Менеджмент.

Практичне заняття. Командна гра Прийняття Управлінських рішень.