Практичне заняття з дисципліни Маркетинг на тему Ознайомлення з організацією торгівлі.

Мерчандайзинг (англ. merchandising, підвищення товарності) — це комплекс заходів у торговельній точці, метою яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити... Засідання гуртка Управління і збуту

При кабінеті Менеджменту і маркетингу щомісяця відбувається засідання гуртка Управління і збуту. Засідання гуртка Юний бухгалтер. Тема «Бухгалтерський облік як філософія бізнесу».

Професійні бухгалтери - одна з найвідповідальніших, багатогранних та креативних професій, що об’єднує такі напрямки діяльності, як облік, економіка, бізнес-аналіт...Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку

Навчальна практика студентів є одним із важливих компонентів освітнього процесу. Метою навчальної практики є: закріпити теоретичні знання і практичні навички щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального і ефективного використання на практиці у процесі здійснення бухгалтерського обліку. Автоматизувати системи обробки економічної (облікової) інформації. Здійснювати комплексний підхід до оптимальної організації бухгалтерського обліку та оволодіти новими програмними засобами.

Протягом двох тижнів у коледжі проходила навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку спеціальності 071 Облік і оподаткування. Піл час навчальної практики студенти працювали із засобами автоматизації обробки податкової звітності та документообігу, систем підтримки прийняття рішень, мережевих інформаційних технологій. Вчилися працювати самостійно і в команді, нести професійну відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів професійної етики.

Навчальна практика була змістовною та цікавою.

Світлана Йосенко,

викладач Інформаційних систем і технологій в обліку Спеціальність 073Менеджмент.

Практичне заняття. Командна гра Прийняття Управлінських рішень. День цивільного захисту

24 квітня 2023 року в коледжі було проведено День цивільного захисту,метою якого є навчити студентів і працівників діяти злагоджено та рішуче,не розгубитися у випадк...