Слово Кобзаря

Прикладом Шевченка надихається багато людей, його пророчі слова дають сили новим героям-захисникам. Тарас Шевченко був і досі є символом опору російській експансі... Роботи з комп'ютерної електроніки

Перші роботи студентів 3 курсу спеціальності "Комп'ютерна інженерія" з дисципліни комп'ютерна електроніки виконанні на відмінно. Теоретичні знання роботи напівпро... Практичне заняття із "Хвороб дрібних тварин"

На практичному занятті із "Хвороб дрібних тварин", тема "Рододопомога та кесарів розтин" студенти під контролем викладачів Копчика І.О. та Рожкевича В.С. відпрацювал...Відкрите заняття «Наука і технічний прогрес»

Відкрите заняття «Наука і технічний прогрес» з англійської мови було проведено в коледжі викладачем вищої категорії, викладачем-методистом Йосенко М.М. для студентів I курсу спеціальності «Ветеринарна медицина» . Метою проведення заняття було імплементація ключових умінь та навичок володіння іноземною мовою, актуалізація міжпредметних зв’язків, інтенсифікація здобутих знань на практиці, реалізація інтегрованих змістовних ліній розгортання навчального процесу з вивчення англійської мови. Позитивне враження справили аспекти організації та проведення показового заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують активізацію групи та окремої особистості, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки. На занятті використовувалися цифрові технології, різні форми та методи, що дозволило повноцінно реалізувати комунікативний підхід в навчанні іноземної мови. «Атомна енергетика - за чи проти»

«Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно й де і як я можу ці знання застосувати», - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів. Навчальний проек...

 Комп'ютерна схемотехніка

На заняттях з "Комп'ютерної схемотехніки" студенти створювали пристрій, що складається з 20 світлодіодів, розташованих у формі серця. Проста схема, зручність склада...