8 лютого о 15.00. відбудеться онлайн захід "УЧАСНИКАМ НМТ-2023: ВИ ЗАПИТУЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО"
 «Педагогічний оскар 2023»

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх, соціально-економічних та гуманітарних дисциплін прийняли участь у конкурсі «Педагогічний оскар 2023». Для участі у II е...16.01. – 20.01.2023 Тиждень новітніх педагогічних ідей

Протягом 16.01. – 20.01.2023у коледжі проходив тиждень новітніх педагогічних ідей. Досвідом роботи у формі виступів,презентацій,майстер класів ділились досвідчені викла... З 16 по 20 січня 2023 року відбудеться тиждень «Новітніх педагогічних ідей»

Захід проходитиме в аудиторії № 3. Початок заходу о 10:00.Організація проведення практичної конференції по захисту виробничої технологічної практики студентів 4 курсу спеціальності 073 Менеджмент.

В навчальному закладі відбулася конференція по захисту виробничої технологічної практики студентів 4 курсу спеціальності 073 Менеджмент.

Мета її узагальнити і поглибити знання, удоско¬налити практичні навички, одержані студентами в процесі навчання, ознайомлення безпосередньо на підприємствах з передовою технологією, організацією і оплатою праці, організацією і плануван¬ням виробництва з використанням прогресивних форм і методів обліково-економічної роботи, набуття вмінь організаторської роботи за обраною спеціальністю. Практика проводиться на сільськогоспо¬дарських підприємствах різних форм власності.

Під час проходження практики студенти удосконалили знання та уміння, одержані в процесі навчання, пройшли перевірку роботи майбутнього спеціаліста в умовах конкретного виробництва і підготовили (збір) матеріали для звіту-щоденника з технологічної практики, пройшли підготовку до самостійної роботи в якості організатора (керівника) виробничої одиниці сільськогосподарського підприємства будь-якої організаційної структури.

Керівництво практикою здійснювалось викладачами спеціальних дисциплін.

Після проходження практики студенти представили у навчальний заклад звіти-щоденники з характеристикою керівника від бази практики, затвердженим підписом керівника практики від виробництва і печаткою підприємства.

За підсумками проходження практик було проведено конференцію, де студенти представили роботи та запропонували своє бачення вдосконалення роботи. Захист курсових робіт

Відповідно до навчального плану підготовки молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра із спеціальності 073 Менеджмент передбачено виконання курсової ... Онлайн-діалог з психологом Вадимом Колесніковим

Викладач економічних дисциплін Павуско Зоя Ананівна разом із студенткою 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Анною Вашестюк взяли участь (за результатами відбору ... "Presentation"

Студенти 3 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" представили свої проекти по темі "Presentation" на занятті "Англійська мова за професійним спрямуванням"