Захист курсових робіт

Відповідно до навчального плану підготовки молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра із спеціальності 073 Менеджмент передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент".

Курсова робота виконуються з метою закріплення набутих вмінь та навичок, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення дисципліни, а також застосування їх в майбутній професійній діяльності.

Підготовка, виконання та захист курсової роботи студентом виконується на заключному етапі вивчення дисципліни "Менеджмент".

Студенти 4 курсу спеціальності 073 Менеджмент для виконання курсової роботи обрали різні теми та підприємства.

17 листопада 2022 року – в Міжнародний День студента – в навчальному закладі було проведено захист курсових робіт.

Дуже цікавими є роботи студентів. Різне бачення кожного студента досліджуваної теми перейшло у цікаве обговорення. Онлайн-діалог з психологом Вадимом Колесніковим

Викладач економічних дисциплін Павуско Зоя Ананівна разом із студенткою 3 курсу спеціальності «Менеджмент» Анною Вашестюк взяли участь (за результатами відбору ... "Presentation"

Студенти 3 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" представили свої проекти по темі "Presentation" на занятті "Англійська мова за професійним спрямуванням"14.11.2022 Олімпіада з математики

В коледжі відбулась олімпіада з математики. В ній прийняли участь студенти першого курсу. Завдання розв’язування задач передбачало виявлення студентами своїх вм...