Єдиний шлях, що веде до знання, – це діяльність.

Джордж Бернард Шоу, ірландський драматург і публіцист.01.09.2022 День знань

З початком осені до нас приходить свято - День знань. Традиційно учні і студенти, вчителі і викладачі прямують до освітніх закладів, щоб розпочати новий навчальний ...

Курсова робота з дисципліни "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерні системи та мережі". Під час виконання курсової роботи студенти у програмі Cisco Packet Tracer будували мережу підприємства згідно із запропонованого завдання, аналізували ефективність використаної топології, проводили тестування мережі способами симуляції та пінгуванням, в підсумку підраховували вартість мережевого обладнання та програмного забезпечення побудованої мережі. Підготовка, виконання та захист курсової роботи є заключним етапом вивчення дисципліни "Комп'ютерні системи та мережі". 25 квітня 2022 року онлайн було проведено захист курсових робіт. Студенти 4 курсу спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія представили побудовані мережі у програмі CISCO та презентації досліджуваних ними робіт.
 Прилад "Сердце"

Користуючись набором радіоелементів та плати студенти групи К31 на заняттях з комп'ютерної електроніки склали прилад "Сердце", який наочно демонструє роботу світло... Науково-практична робота

Під час дистанційного навчання на заняттях з комп'ютерної електроніки студенти групи К31 продовжують займатися науково-практичною роботою. Сальнік Дмитро та Луцюк...