Вітає всіх зі святами
Організація проведення практичної конференції по захисту виробничої технологіної практики

В навчальному закладі відбулася конференція по захисту виробничої практики студентів 4 курсу спеціальності 073 Менеджмент.

У процесі професійної підготовки організація практичної діяльності студентів вимагає від них певного рівня сформованих навичок, уміння застосовувати одержані теоретичні знання на практиці.

Виробничу практику студенти проходять після закінчення повного курсу теоретичного навчання і оволодіння практичними навичками у виконанні технологічних процесів виробництва.

Керівництво практикою здійснювалось викладачами спеціальних дисциплін.

Після проходження технологічної практики студенти представили у навчальний заклад звіти-щоденники з характеристикою керівника від бази практики, затвердженим підписом керівника практики від виробництва і печаткою підприємства.

За підсумками проходження практик було проведено конференцію, де студенти представили роботи та запропонували своє бачення вдосконалення роботи.

 Захист курсових робіт

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 073 Менеджмент передбачено виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент". ...

 Інтернет-олімпіада з економіки

Студенти 3-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент», під керівництвом викладача Павуско Зої Ананівни, взяли у участь у І турі Інтернет-олімпіади з економіки, який від...