Верховна рада України Президент України Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Міністерство аграрної політики УкраїниУкраїнський центр оцінювання якості освіти Навчально-методичний центр Управління освіти Рівненської ОДА

Hosting Ukraine

Ви тут: Події

ІІ семестр навчання розпочинається 28.01.2019

 Організація проведення практичних конференцій по захисту виробничих практик

В навчальному закладі відбулися конференції по захисту виробничих практик студентами 4 курсу спеціальності Менеджмент.

10-16.01.18 Методичні читання

З 10.01 по 16.01 2018р. у коледжі проходили педагогічні читання, метою яких був обмін досвідом викладачів-методистів з питань організації навчально-виховного процесу. До...

08.12.2017 Захисткурсових робіт з «Рибогосподарської гідротехніки»

8 грудня 2017 року відбувсязахисткурсових робітстудентів3 курсу спеціальності5.09020101 «Рибництво та аквакультура» (207 «Водні біоресурси та аквакультура»)Склад викладачів циклової комісії управління та адміністрування

Полянська Людмила Степанівна – голова циклової комісії управління та адміністрування (2002-2017). Викладач дисциплін: менеджмент, маркетинг, економіка, планування.

Дата народження: 9.10.1969 рік.

Педагогічне кредо: вчити, значить вести до успіху інших.

Освіта: Житомирський с/г інститут, 1993.

Курси підвищення кваліфікації: ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З. Гжицького свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 14725 від 3938 від 23.11.2016року. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво №115299 від 29.03.2012 року. Стажування на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії з 09.12.2014 до 09.01.2015 року.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 15 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, формуючи в майбутніх фахівців економічне мислення, підприємницький та комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, підготовка до роботи в умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції.

Керівник гуртка Управління та адміністрування.

Учасник майстер-класів ТМЦ з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виступами на теми:

- «Інноваційні підходи щодо виконання курсової роботи з дисципліни менеджмент». Сертифікат від 10.04.2013 року.

- «Інноваційні підходи організації та методичного забезпечення педагогічної діяльності, методологічні засади формування професійної компетентності молодих викладачів». Сертифікат від 30.03.2017 року.

Член експертної акредитаційної комісії підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» Бучацького коледжу Подільського ДАТУ 2014 р.

Член навчально-методичної комісії аграрних технікумів та коледжів із спеціальності «Менеджмент» 2017 року.

Розроблено методичних робіт - 18.

Занесена у Книгу Пошани НМЦ - 2014 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу, 2012-2017 р.р. занесена на Дошку Пошани коледжу, відзначається грамотами навчального закладу за навчально-виховну роботу.

Учасник конкурсу «Викладач року» - 2014 р. (2 місце).

Рецензії на навчальні програми з дисциплін:

- менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині;

- менеджмент для спеціальності “Організація виробництва”;

- економіка сільського господарства для спеціальності “Бджільництво”;

- з навчальної практики з дисципліни «Планування діяльності підприємств» із спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» (2015 р.).

- з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» із спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» (2017 р.).

- на орієнтовну типову програму практики складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста із спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (2017 р.).

Рецензовано: навчальних програм, робочих зошитів

Щоденник-звіт з виробничої технологічної практики для студентів спеціальності «Організація виробництва»;

Щоденник-звіт з виробничої переддипломної практики

для студентів спеціальності «Організація виробництва»;

Видано під грифом МОН України, Міністерства АП України

Посібник “Маркетинг” (співавтор), 2011 р.

Робочий зошит з дисципліни “Менеджмент” для спеціальності “Організація виробництва” (2014 р.).

Видано НМЦ

Навчальна програма з дисципліни “Менеджмент і маркетинг в рибництві”, 2003 р.

Навчальна програма з дисципліни “Менеджмент і маркетинг в рибництві”, 2010 р.

Робочий зошит з дисципліни “Менеджмент” для спеціальності “Організація виробництва” (2010 р.), НМЦ.

Статті у педагогічній пресі:

1. Організація та робота предметного творчого гуртка “Управління і збуту” при кабінеті “Менеджмент і маркетинг”. Освіта АПК, 2012 р.

2. Інноваційні підходи щодо виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент. Журнал “Освіта. Технікуми, коледжі”, 2015 р.

Занесено до каталогу кращих робіт

Програмне забезпечення практичних робіт з дисципліни Планування виробництва для студентів спеціальності 5.03060101 Організація виробництва.

Звіт-щоденник з виробничої технологічної практики для спеціальності 5.03060101 “Організація виробництва”.

Звіт-щоденник з виробничої переддипломної практики для спеціальності 5.03060101 “Організація виробництва”.

Відзначено призовими місцями НМЦ:

3 місце. За електронний навчальний посібник для самостійного опрацювання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 5.03060101 “Організація виробництва”

3 місце. Програмне забезпечення тестового контролю знань для студентів «Рибництво і аквакультура» з дисципліни «Менеджмент і маркетинг в рибництві»

2 місце. За електронний навчальний посібник для самостійного опрацювання з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 5.03060101 “Організація виробництва”

Контакти: (099)1070958.

Каленюк Оксана Ярославівна – зав. відділення управління та адміністрування. Викладач дисциплін: бухгалтерського обліку, фінансового обліку, обліку і звітності у бюджетній організації.

Дата народження: 7.02.1975 рік.

Педагогічне кредо: вчити, значить вести до успіху інших.

Освіта: вища, Національний аграрний університет за спеціальністю економіст-бухгалтер, 1998 рік; Національний аграрний університет за спеціальністю «Професійне навчання» (економіка підприємства, економіст-педагог), 2004 рік

Курси підвищення кваліфікації: Львівський національний аграрний університет, інститут післядипломного навчання (бухгалтерський облік, фінансовий облік, облік і звітність в бюджетних установах), свідоцтво від 29.12.2012 року. НУБІП України, ННІ післядипломної освіти; свідоцтво 12СПВ 103501 від 05.12.2014р. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (фінансовий облік, облік і звітність в бюджетних установах).

Загальний стаж педагогічної діяльності: 15 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Методична проблема: формування в майбутніх фахівців економічного мислення, підприємницький та комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, підготовка до роботи в умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції.

Керівник гуртка – юний бухгалтер.

Учасник педагогічного семінару НМЦ «Агроосвіта» на теми:

- «Інноваційна діяльність педагога-ознака сучасності освіти» (квітень 2016р);

- «Інноваційна діяльність викладача-ознака сучасності освіти» з виступом на тему «Цифрова педагогіка – педагогіка формування творчої особистості студентів засобами інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій» (лютий 2017р).

Організатор проведення обласного методичного об’єднання викладачів бухгалтерського обліку ВНЗ I-II р.а., що проходив на базі коледжу у лютому 2015 року.

Член акредитаційної експертної комісії підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» у Кіцманському технікумі Подільського ДАТУ 2015 р.

Розроблено методичних робіт – 10.

Занесена у Книгу Пошани НМЦ - 2014 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу, відзначається грамотами навчального закладу за навчально-виховну роботу.

Учасник конкурсу «Викладач року» - 2016 р.

Рецензії на навчальні програми з дисциплін:

«Бухгалтерський облік » спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 2016 р.

Контакти:(050)2649020.

Гуменюк Ольга Мілентіївна - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Голова циклової комісії економічних дисциплін 2002-2012 р.р.

Дата народження: 09.03.1961 р.

Педагогічне кредо: вчити, значить вести до успіху інших.

Освіта: вища, Житомирський с/г інститут, 1987.

Курси підвищення кваліфікації: підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії з 9.12 2014р.по 9.01 2015.

Наказ №341/02 від 8.12 2014р.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 26 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Методична проблема: продовження роботи по втіленню інноваційних технологій в навчальний процес: ділових ігор, тестових та ситуаційних завдань, відеофільмів, опорних конспектів з метою оновлення змісту навчання та підготовки конкурентоспроможного фахівця, удосконалення напрацьованого матеріалу

Керівник гуртка – економічного.

Розроблено методичних робіт - 20.

Занесена у Книгу Пошани НМЦ - 2000 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу та відзначається грамотами за навчально-виховну роботу.

Учасник конкурсу «Викладача року», 2017 р.

Рецензії на навчальні програми з дисциплін:

Рецензовано: навчальних програм, робочих зошитів

- з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» із спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (2009 р.);

- на робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Статистика» для студентів економічних спеціальностей;

- на робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»;

- на навчальний посібник з дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва»;

- на навчально-методичний посібник з контрольними завданнями з дисципліни «Організація і планування с.г.виробництва» для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво»;

- на навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна теорія» для студентів економічних спеціальностей.

Занесено до каталогу кращих робіт

Програмне забезпечення проведення практичних робіт з дисципліни Статистика для студентів спеціальностей: Організація виробництва та Бухгалтерський облік.

Відзначено призовими місцями НМЦ

3 місце. За Тестовий контроль знань з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальності 5.03060101 “Організація виробництва”.

Контакти: (099)1985792.

Дубінчин Тетяна Миколаївна – зав. відділення аграрних наук та інформаційних технологій коледжу. Викладач дисциплін: фінанси підприємств, податкова система, контроль і ревізія.

Дата народження – 01.01.1977 р.

Педагогічне кредо – учитись важко, а учити ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти.

Як учням віддаєш усе найкраще,

Той сам сягнеш нової висоти!

Освіта – вища, Львівська комерційна академія за спеціальністю фінанси та кредит, 1999 рік.

Курси підвищення кваліфікації: Львівський національний аграрний університет, інститут післядипломного навчання (фінанси, гроші та кредит, податкова система, контроль і ревізія), свідоцтво № 53929 від 16.11.2012 року. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво №114551 від 07.06.2012 року., НУБІП України, ННІ післядипломної освіти «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (фінанси підприємств), свідоцтво 12СПВ 103556 від 05.12.2014р.; Стажування на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії з 09.12.2014 до 09.01.2015 року.

Загальний стаж педагогічної діяльності - 14 років.

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії.

Проблема над якою працюю:

Формування творчого мислення студентів шляхом використання інноваційних та комп’ютерних технологій:

 Віртуальні схеми;

 Електронні посібники;

 Віртуальні практичні роботи;

 Віртуальні тестові роботи;

 Освітні веб - сайти.

Учасник педагогічного семінару НМЦ «Агроосвіта» з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виступами на теми:

- «Персональний сайт викладача – інструмент інноваційної діяльності» (березень 2015 р.); «Психолого – педагогічні аспекти адаптації молодих викладачів.

- «Інноваційні підходи до методичного забезпечення, формування професійної компетентності. Цифрові перетворення в освіті: особистий UPGRADE викладача» (березень 2017 р.)

Член навчально-методичної комісії аграрних технікумів та коледжів із спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва», 2015 р.

Розроблено методичних робіт – 12.

Занесена у Книгу Пошани НМЦ - 2014 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу, занесена на Дошку Пошани коледжу, відзначається грамотами навчального закладу за навчально-виховну роботу.

Рецензії на навчальні програми з дисциплін та робочі зошити:

Навчальна програма з фінансів підприємств для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» 2016 р.; типова програма практик для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво». 2015 р.; навчальна програма з економічної теорії для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва», 2017р.; робочий зошит з фінансів підприємств для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва», 2015 р.

Занесено до каталогу кращих робіт

2012р. Програмний тестовий контроль з дисципліни «Гроші та кредит» для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

2013р Тестовий контроль знань у комп’ютерній програмі АСИСТЕНТ з дисципліни «Фінанси» для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»; Залучення студентської молоді до відродження національних традицій українського народу

2014р. Навчальний сайт з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 5.03051002 «Організація заготівель та товарознавство с/г продукції»

2015р. Фінанси підприємств для студентів спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03060101 «Організація виробництва»

2016р. Віртуальний методичний кабінет бухгалтерського обліку

2017 р. Освітній веб-сайт з податкової системи.

Нагороджена грамотами:

Рівненською обласною державною адміністрацією управління освіти і науки України за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти, 2013 р.; Рівненською обласною державною адміністрацією управління освіти і науки України за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини, 2015 р.

Контакти: (095)0452117

Павуско Зоя Ананівна - викладач дисциплін: економіка підприємств, економічний аналіз, економіка та організація рибогосподарських підприємств, логістика.

Дата народження: 25.05.1981 року

Педагогічне кредо:

"Не порівнюйте себе з іншими, лише з собою вчорашнім".

Освіта:

 вища, Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького 2003р., технологія зберігання, консервування та переробки м’яса;

 вища, ПВНЗ «Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету» 2005р., менеджмент організацій;

 вища, педагогічний факультет Національного університету біотехнологій і природокористування України 2010р., «Професійне навчання» (Економіка підприємств).

Курси підвищення кваліфікації:

 2014р. Львівський національний аграрний університет свідоцтво 45/14 від 27 листопада 2014р., спеціальність «Логістика»,

 2016р. Луцький національний технічний університет свідоцтво 82 від 21 травня 2016р., спеціальність «Економіка» та «Економічна теорія»,

 2016р ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З. Гжицького свідоцтво 3937 від 23 листопада 2016р., спеціальність «Економіка підприємств» та «Економіка та організація»

Загальний стаж педагогічної діяльності: 11 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання: викладач-методист.

Методична проблема: формування мотивації на заняттях з дисципліни "Економіка підприємств". Хмарні технології для забезпечення самостійної роботи студентів.

Учасник майстер-класів ТМЦ з питань підвищення професійної майстерності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з виступами на теми:

- «Творчий потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація – необхідні умови забезпечення інноваційної складової педагогічної майстерності викладача». Сертифікат від 09.04.2014 року.

- «Інноваційні підходи організації та методичного забезпечення педагогічної діяльності, формування професійної компетентності молодих викладачів». Сертифікат від 20.03.2017 року.

Розроблено методичних робіт - 20

Занесена у Книгу Пошани НМЦ 2015 р.

Щорічно займає призові місця у рейтингу викладачів коледжу та відзначається грамотами за навчально-виховну роботу.

Учасник конкурсу «Викладача року» 2014 р. ( ІІ місце) та 2017 р.

Відзначено призовими місцями

2012р. Дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства виданим ВСП НМЦ Аграрної освіти «НМЦ» за зайняте ІІ місце в огляді-конкурсі на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм у номінації «Досвід впровадження інноваційних технологій навчання»;

2013р. Дипломом Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За вагомий внесок у розвиток аграрної освіти»;

2013р. Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівника освіти»;

2014р. Сертифікатом ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» за участь у педагогічному семінарі-практикумі для викладачів аграрних ВНЗ з виступом на тему: «Творчий потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація – необхідні умови забезпечення інноваційної складової педагогічної майстерності викладача»;

2015р. Дипломом ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» за зайняте ІІІ місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Сучасні контролюючі засоби для перевірки якості знань студентів»;

Контакти: (050)9676747

Йосенко Світлана Андріївна – викладач дисциплін: казначейська справа, банківські операції, інформаційні системи та технології в обліку, економіка, товарознавство сільськогосподарської продукції.

Дата народження: 30.03.1972р.

Педагогічне кредо: вчити студентів так, щоб не соромно було заглянути ім. в очі через кілька років.

Освіта: Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу, спеціальність фінанси та кредит.

Загальний стаж роботи: 27 років.

Професійна діяльність: - Млинівське відділення ощадного банку на посаді економіста - інспектора з кредитування юридичних та фізичних осіб;

- управління державного казначейства України у Млинівському районі на посаді головного спеціаліста;

- Млинівська районна державна адміністрація на посаді начальника фінансово-господарського відділу (головний бухгалтер).

Стаж педагогічної діяльності: 1 рік.

Кваліфікаційна категорія: викладач-спеціаліст.

Методична проблема: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу студентів.


 Засідання гуртка «Світ анатомії»

Студентський гурток «СВІТ АНАТОМІЇ» функціонує з метою підвищення якості підготовки студентів в рамках забезпечення єдності наукової, навчальної, самостійної і ...

 Правова освіта

В рамках Всеукраїнського тижня права, що проходить з 4 по 10 грудня 2017 р., з метою підвищення рівня правової культури студентів, а також поінформованісті щодо їхніх к...

28.11.2017 Засідання студентського гуртка «Екосвіт»

28 листопада 2017 року в конферензалі Млинівського державного технолого-економічного коледжу відбулося відкрите засідання студентського гуртка «Екосвіт». Засіданн...